Ziet u door de bomen het bos niet meer?
Dan hebt u Actum Advies BV nodig!Bedrijven en overheid hebben veel met regelgeving te maken.
Voor bedrijven doet zich dit voor bij vestiging voor de onderneming,
bij nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf of invoering
van nieuwe Europese wet- en regelgeving.
Voor de overheid gaat het erom de wettelijke regels adequaat toe te passen,
en voor de bedrijven gaat het erom om hier aan te voldoen.

Wij kennen de aanpak, overleggen met de juiste instantie(s) en/of personen en verzorgen een op uw bedrijf toegesneden resultaat.
Samen met de verschillende betrokken partijen kunnen wij zorgdragen voor een inspirerende,
motiverende en meedenkende projectorganisatie.

Samen met de verschillende betrokken partijen kunnen wij projecten opstarten en daarin meedenken,
inspireren en motiveren om te komen tot een goed eindresultaat.

Actum Advies BV helpt u niet alleen met de voorbereiding bij nieuwe ontwikkelingen binnen uw organisatie, maar ook bij:

− Project en procesmanagement.
− Advisering bij de omgevingswetgeving (milieu, (afval)water, bouwen, ruimtelijke ordening e.d.).
− Advisering bij veiligheidswetgeving (externe veiligheid, proces veiligheid, Arbo, VCA, e.d.).
− Advisering bij managementsystemen, zoals de ISO 9001, ISO 14001 en de OHSAS 18001.

Deze vier aspecten voert Actum Advies BV uit voor zowel de overheid als voor het bedrijfsleven.