Wie is Actum Advies BV?

Ruime ervaring
Actum Advies BV is opgezet door Erwin Hageman die zeer ruime
ervaring heeft met de juridische en technische uitvoering van:

− omgevingswetgeving;
− veiligheidswetgeving;
− project- en procesmanagement;
− managementsystemen.

De dagelijkse praktijk bestaat uit het werken voor en met overheden,
complexe industriële bedrijven en grootschalige afvalverwerkers.
Vrijwel altijd is er een spanningsveld tussen de wensen van het bedrijf,
de eisen van de overheid en het vermijden van problemen op het gebied van de uitvoering van wetgeving voor bedrijven zelf, maar ook voor de omgeving ervan.

Kernkwaliteiten bij zijn werken zijn:
oplossingsgericht werken met daarbij een goed inlevingsvermogen in alle partijen (overheden én bedrijfsleven).
Hij kan dit zowel zelfstandig als in teamverband doen.
Zijn doelstelling is dat tussen de verschillende partijen (intern/extern) in een zo vroeg mogelijk stadium overeenstemming c.q. duidelijkheid moet zijn bereikt.
Bij complexe projecten is hij in staat om snel hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en heeft daarbij een goede antenne voor (bestuurlijk-)gevoelige-, technisch- en milieuhygiënisch aspecten.
Een andere kernkwaliteit is dat Erwin Hageman over een groot netwerk van specialisten beschikt die ook ingezet worden.

Het gehele traject wordt voor u van begin tot het eind adequaat ingevuld. Indien nodig worden andere experts ingeschakeld. Wij leveren graag maatwerk.

Visie
Het gebruik van de juiste actuele kennis staat voorop.

Ook is het van belang om de goede persoon te benaderen en de juiste taal te spreken. Actum Advies BV gaat uit van respect voor ieders belangen, vertrouwen in elkaar en een goede wisselwerking tussen alle partijen.

Het kiezen van een juiste strategie en het voeren van een goed omgevings- en veiligheidsbeleid zijn essentieel. Hierin kunnen wij u goed adviseren.

Deze uitgangspunten zijn verwerkt in de symbolen in ons logo, waarbij gestreefd wordt naar het gewenste eindresultaat door in elkaar te investeren. Een no nonsens benadering en het leveren van maatwerk is essentieel.