Managementsystemen

Zowel bij bedrijven als bij overheden zijn managementsystemen niet meer weg te denken. Vaak zijn al deze managementsystemen ondergebracht in één geïntegreerd managementsysteem,
waarin aandacht wordt besteed aan:

− kwaliteitszorg (ISO 9001);
− milieuzorg (ISO 14001);
− arbozorg (OHSAS 18001).

Een managementsysteem, en zeker een QSE managementsysteem, borgt onder andere dat
uw organisatie voldoet aan kwaliteits-, arbo- en milieuwetgeving.
Daarnaast borgt het managementsysteem ook dat u in staat bent om
effectief te reageren op calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd.

Wat kan Actum Advies BV u bieden?

Wij ondersteunen u bij het:
− opzetten en implementeren van een managementsysteem;
− jaarlijks het managementsysteem actualiseren;
− periodiek uitvoeren van interne audits;
− voorbereiden op de jaarlijkse externe audit;
− begeleiden bij de externe audit;
− adviseren over te nemen maatregelen die uit de interne- en externe audits komen.