QSE


Binnen bedrijven en overheden zijn altijd QSE (Quality, Safety and Environment) taken die gedaan moeten worden en waarvoor u misschien onvoldoende capaciteit en/of kennis binnen uw organisatie heeft.

Wij ondersteunen u de uitvoering van het QSE management, of wij nemen het van u over.
Als QSE taken voeren wij de taken uit op het gebied van:
 − omgevingsmanagement;
 − veiligheid;
 − managementsystemen.

Bij de uitvoering van de QSE taken is het belangrijk dat er draagvlak door de hele organisatie wordt gecreëerd voor kwaliteit, arbeidsgezondheid, arbeidsveiligheid en milieu. Dit wordt dan samen door u uitgevoerd.