Ruimtelijke ordeningAlgemeen
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een belangrijke wet, waarin de ruimtelijke behoeften in Nederland, zoals wonen, werken, recreëren, mobiliteit, water en natuur in een samenhangende benadering worden verdeeld.

Voldoen aan bestemmingsplan
Voor alle activiteiten die een bedrijf doet of gaat doen, is het noodzakelijk dat deze passen in het bestemmingsplan. Zijn deze afwijkend, dan moet daarvoor een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan worden aangevraagd.

Advisering voor bedrijfsleven
Voor vestiging van een bedrijf of voor nieuwe ontwikkelingen binnen een bedrijf moet u voldoen aan de eisen en randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

Actum Advies BV schept voor u een beeld over de (wettelijke) kans van slagen voor nieuwe ontwikkelingen of bij of bij vestiging van een nieuw bedrijf/hal e.d.. Hoe aanpassing of vrijstelling van het bestemmingsplan geregeld moet worden. Aan welke eisen u moet voldoen.
Actum Advies BV regelt het voor u!

Door het grote netwerk van Actum Advies BV adviseren wij u op alle gebieden, zoals bijvoorbeeld bij het:
− opstellen van een rapport voor aanpassing of vrijstelling van het bestemmingsplan, waarin o.a. ingegaan wordt op aspecten als milieu, water, bodem, ecologie en archeologie.

Advisering voor overheden
Voor de uitvoering van Wet ruimtelijke ordening kunnen wij u ondersteunen op gebied van:
− toetsen van aanvragen voor aanpassing of vrijstelling van bestemmingsplannen;
− toezicht en handhaving;
− beleidsmatige werkzaamheden.