Overal wordt gewerkt. En waar gewerkt wordt, heb je met je omgeving te maken. Dit kunnen mensen zijn. Omwonenden of werknemers van naastgelegen bedrijven. Maar met omgeving heb je ook met wet- en regelgeving te maken.
Iedereen weet dit wel, maar niet iedereen heeft daar de juiste kennis voor.

Wat kan Actum Advies BV voor u betekenen?

Wij ondersteunen u bij het verbeteren van uw organisatie met uw omgeving. Dit op persoonlijk gebied en om uw organisatie te voldoen aan de wettelijke eisen.

Wij bieden o.a. ondersteuning voor de volgende aspecten.

− Wabo (milieu, bouwen, slopen, asbestsanering) en Activiteitenbesluit (milieu)
− Waterwet
− Ruimtelijke ordening
− Ontgrondingen
− Vergunningenmanagement
− QSE