Advisering aanschaf en gebruik van PBM’sAdvisering aanschaf en gebruik van PBM’s
Elke werkgever heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit doet hij door risico's zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. Zijn deze maatregelen niet voldoende, dan moet hij overgaan tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM´s) aan zijn werknemers. Deze PBM´s zijn er in veel soorten, zoals:
− ademhalingsbescherming;
− beschermende kleding;
− gehoorbescherming;
− gelaatsbescherming;
− handbescherming;
− hoofdbescherming;
− oogbescherming;
− valbeveiliging;
− voetbescherming.

Wij adviseren u bij de keuze van de juiste PBM’s. Het aanschaffen van PBM’s en het juiste gebruik ervan door de betrokken werknemers.