Beoordeling opslagen gevaarlijke stoffenBinnen veel organisaties zijn er ruimten waar gevaarlijke stoffen, cryogene stoffen e.d. worden opgeslagen en gebruikt. Dit kunnen opslagen zijn voor verpakte gevaarlijke stoffen in b.v. vaten, maar ook opslagen in grote voorraadtanks.

Wij beoordelen uw opslagen op het gebied van:
− (externe) veiligheid;
− milieu;
− bouwen;
om te zien of deze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Naast deze beoordeling adviseren wij u welke maatregelen getroffen moeten worden om een veilige situatie voor uw organisatie te krijgen en zo te voldoen aan de wet- en regelgeving.