Uitvoeren van incidentonderzoekOngevallen zijn vanzelfsprekend tragisch voor de slachtoffers en hun omgeving, maar ook de organisatie zelf ondervindt schade zoals het verlies van arbeidsuren, van productie en/of imagoschade.
Een goed beeld van de veiligheidssituatie binnen uw organisatie kan incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

Voor het ´leren´ van incidenten is het belangrijk dat snel en een goed incidentonderzoek uitgevoerd gaat worden. Actum Advies BV regelt dat voor u!

Wat doen wij?
− onderzoeken van de plaats van het incident;
− interviewen van alle betrokkenen;
− analyseren van de bevindingen;
− adviseren over de te nemen maatregelen;
− voorlichten van betrokken werknemers.