Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)Wat betekent een RI&E voor u?
De RI&E is erop gericht om helder in beeld te krijgen wat de mogelijke risico’s zijn voor de veiligheid en de gezondheid binnen uw organisatie. Dit zal uiteindelijk resulteren in een Plan van Aanpak om de risico’s uit te sluiten of in elk geval zo veel mogelijk te beperken.

Een goede RI&E geeft u - na afloop van het gehele traject - in elk geval antwoord op de volgende vijf vragen:
Wij ondersteunen u bij het opstellen van een RI&E, of bij het actualiseren van de RI&E.

Eisen RI&E
De Arbowetgeving geeft aan dat u een RI&E moet hebben, waarin de risico's voor veiligheid en gezondheid op de werkplek worden beschreven. Ook staat hierin welke maatregelen u neemt om deze risico's te verminderen.

Een RI&E moet altijd actueel zijn. Als er omstandigheden binnen uw organisatie zijn die invloed hebben op veiligheidsaspecten, betekent dat u de RI&E dan moet actualiseren.