Inventariseren veiligheidssituatie organisatieBinnen uw organisatie inventariseren wij de veiligheidssituatie. Dit kan zeer divers zijn. Zo wordt gekeken naar:
Het resultaat van de inventarisatie wordt aan u gerapporteerd. Zo kunt u beoordelen welke maatregelen u moet treffen.

Ook de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en het voorlichten aan het personeel, behoort tot de taken van Actum Advies BV.