Overal wordt gewerkt. En waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Iedereen kent dit spreekwoord, maar helaas is het ook waar. Zo gebeuren er nog steeds dagelijks ongevallen als gevolg van een onveilige werksituatie. Dit kan zowel op de werkvloer in een bedrijf gebeuren als op de werkvloer in een kantoor gebeuren.

Wat kan Actum Advies BV voor u betekenen?

Wij ondersteunen u bij het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie. Binnen uw organisatie inventariseren wij de onveilige situaties. Wij adviseren u omtrent de te nemen maatregelen om onveilige situaties te voorkomen of te beperken.
Daarnaast adviseren wij u om uw bedrijfssituatie te voldoen aan de wettelijke eisen.

Wij bieden o.a. de volgende diensten;